نمایش یک نتیجه

قطعه اصلی جرثقیل که در جهت طولی قرار دارد و کالسکه طولی و بالابر را در خود جای می‌دهد.