نمایش یک نتیجه

جرثقیل دروازه ای
جرثقیل دروازه ای نیز همانند جرثقیل سقفی، دارای دو دسته بندی اصلی تک پل و دو پل می باشد. تفاوتهای اصلی بین جرثقیل سقفی تک پل و جرثقیل سقفی دو پل نیز جرثقیل دروازه ای بصورت تک پل و دو پل وجود دارد. جرثقیل دروازه ای تک پل نیز بیشتر برای ظرفیتهای زیر ۱۰ تن و دهانه های کمتر از ۲۰ متر استفاده می شود. جرثقیل دروازه ای دو پل نیز برای ظرفیتهای بالاتر از ۵ تن و دهانه های بیشتر از ۱۲ متر کاربرد دارد.